گواهینامه‌ها و مجوزها

پروانه بهداشتی ساخت

پروانه بهداشتی ساخت

گواهینامه HACCP

گواهینامه HACCP

گواهینامه ISO9001

گواهینامه ISO9001

گواهینامه ISO22000

گواهینامه ISO22000

گواهینامه پنجم

گواهینامه پنجم

گواهینامه ششم

گواهینامه ششم

گواهینامه هفتم

گواهینامه هفتم

گواهینامه هشتم

گواهینامه هشتم

چرا ظروف IML؟

ظروف IML مناسب برای طیف گسترده‌ای از محصولات است

 • کاهش هزینه تولید

  کاهش هزینه تولید

 • افزایش سرعت بسته‌بندی

  افزایش سرعت بسته‌بندی

 • بهبود ظاهر و جذابیت ظرف

  بهبود ظاهر و جذابیت ظرف

 • افزایش مقاومت دیواره جانبی

  افزایش مقاومت دیواره جانبی