ظرف IML بیضی 1000 سی سی مدل رپینگ

1000 سی سی رپینگ سی‌سی