ظرف IML گرد 1500 سی سی مدل نرو

1500 سی سی نرو سی‌سی